De oplossingsgerichte benadering

Bij deze vorm van therapie ( of begeleiding, coaching, gespreksvoering) staat de toekomstige 
gewenste situatie van de cliënt centraal voor het bereiken van verandering.Via speciale technieken 
wordt de cliënt uitgenodigd zich voor te stellen hoe zijn of haar leven eruit zou zien wanneer de 
problemen er niet meer zouden zijn, of van minder belastende betekenis zouden zijn. 
Met dit beeld voor ogen wordt samen met de client gekeken wanneer de cliënt soms al in situaties 
verkeerd die lijken op deze (gewenste) situatie en hoe volgende stappen er uit zouden zien richting 
zijn of haar gewenste situatie. Hierdoor wordt verandering met name bewerkstelligt via het toewerken 
naar de gewenste situatie en minder door het analyseren en oplossen van het probleem. 
De methode is aan het begin van de 80-er jaren ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg, 
de oorspronkelijke benaming was Solution Focused Brief Therapy (SFBT).